Program våren och sommaren 2017

15 februari-onsdag kl.17.00

Besök hos Motala avloppsreningsverk.

Vi får lära oss om rening på effektivt sätt.

Samåkning från Rödtornet.

Ansvarig: Lars Nordgren.

Anmälan till 0143-317 18.

 

 

7 mars-tisdag kl. 19.00 Arken Folkhögskolan

 

Mitt intresse för örnar.

Naturfotograf Ulf Hjulström berättar.

Ett samarrangemang med

Vadstena föreläsningsförening.

Efteråt kaffe i matsalen.

 

 

15 mars-onsdag kl. 19.00 Vadstenagymnasiet

 

Årsmöte. Sedvanliga mötesförhandlingar.

Därefter får vi uppleva Islands natur i bilder.

Vi bjuder på fika.

Ansvarig: Sten Gustafsson.

 

 

23 april-söndag kl.10.00-16.00

 

Länsstämma i Norrköping.

Tema är fiskar och vattenvägar

Särskilt program kommer senare.

Är du intresserad och vill delta?

Kontakta då någon i styrelsen.

 

 

29 april-lördag kl. 10.00

 

Upplev våren på Omberg!

Vi vandrar och

studerar vårblommor.

Samåkning från Rödtornet.

Ansvarig: Eva Malmberg

Anmälan till 0143-202 72.

 

 

8 maj-måndag kl. 18.00 Tycklinge

 

Träff vid fågeltornet.

Som vanligt tillsammans

med Motalakretsen. Vi kollar på fågel och så

äter vi korv och bröd som föreningen bjuder på.

Tag gärna med egen mugg.

Ansvarig: Maj-Lis Wigren.

 

 

31 maj-onsdag kl. 18.00

 

Närnatur.

I vår besöker vi Skeppstad-

skogen med omgivning.

Samåkning från Rödtornet.

Ansvarig: Lennart Wallstedt.

Anmälan till 0143-105 16.

 

 

5 juni-måndag kl. 19.30 Svälinge

 

Naturnatten vid Tåkern.

Vi lär oss om försommarblommor och

fågelsång.

Samåkning från Rödtornet.

Ansvarig: Lars Nordgren.

Anmälan till 0143-317 18.

 

 

11 juni-söndag kl. 10.00

 

De vilda blommornas dag.

I år åker vi till Örbacken

och studerar den rika blomsterprakten där.

Samåkning från Rödtornet.

Ansvarig: Maj-Lis Wigren.

Anmälan till 070 5367407.

 

 

Vill Du vara mer aktiv i föreningens verksamhet vad gäller planering

och genomförande av olika aktiviteter eller har du i övrigt tankar

om föreningens verksamhet kontakta då Eva tfn 0143-202 72 eller

evamalmberg@outlook.com

 

Anmälan om deltagande i utflykter görs till den ansvarige

eller till annan styrelseledamot. Vid samåkning i bil betalas

solidariskt 24 kr/mil.

 

Studiefrämjandet är medarrangör till detta program.

 

 

Foton: Lennart Wallstedt