Nytt program 2020

Välkommen till våra programpunkter! Nytt för i år är klimatcafé vid tre tillfällen under våren, ett samarrangemang med Vadstena bibliotek. Missa inte heller våra närnatur-utflykter under vardagskvällar! Mycket välkomna önskar styrelsen.

Läs mer