Styrelsen

Styrelsen i Vadstena Naturskyddsföreing.

Styrelsen i Vadstena Naturskyddsförening.

Ordförande                       Eva Malmberg          tel 0143-202 72

Vice ordförande               Gun Mälhammar      tel 0143-500 44

Sekreterare                       Lennart Wallstedt     tel 070-7816817

Kassör                              Agneta Storck Perez   tel 0143-312 92

Övrig ledamot                  Sten Gustafsson       tel 0143-400 23

Suppleant                         Eivor Bermlid            tel 0143-128 84

Suppleant                         Maj-Lis Wigren         tel 0143-139 63