Styrelsen

Styrelsen i Vadstena Naturskyddsföreing.

Styrelsen i Vadstena Naturskyddsförening.

Ordförande                       Eva Malmberg          tel 0143-202 72

Vice ordförande               Maj-Lis Wigren         tel 0143-139 63

Sekreterare                       Lennart Wallstedt   tel 0143-105 16

Kassör                               Agneta Storck Perez   tel 0143-312 92

Övrig ledamot                  Gun Mälhammar      tel 0143-500 44

Suppleant                         Eivor Bermlid           tel 0143-128 84

Suppleant                         Sten Gustafsson       tel 0143-400 23