Styrelsen

Ordförande                       Eva Malmberg          tel 0143-202 72

Vice ordförande               Gun Mälhammar      tel 076-2833053

Sekreterare                       Lennart Wallstedt     tel 070-7816817

Kassör                              Agneta Storck Perez   tel 0143-312 92

Övrig ledamot                  Sten Gustafsson       tel 070-7959023

Suppleant                         Eivor Bermlid            tel 070-1706876

Suppleant                         Maj-Lis Wigren         tel 070-5367407