Program hösten 2018

Måndag 3 september kl. 18.30
Träff vid fågeltornet.
Tillsammans med motalakretsen.
Vi spanar efter fågel och grillar korv som föreningen bjuder på.
Ansvarig: Eva Malmberg.

Torsdag 13 september kl. 18.00
Närnatur. Nu besöker vi västra delen av Nässjaudden.
Samåkning från kiosken vid brandstationen.
Ansvarig: Lennart Wallstedt. Anmälan till 070 7816817.

 

Lördag 29 september kl. 17.00
Fågelutflykt.
Vi åker till Svälinge och hoppas uppleva många tranor under en fin höstkväll.
Samåkning från kiosken vid brandstationen.
Ansvarig: Lennart Wallstedt. Anmälan till 070 7816817.

1 – 7 oktober
Miljövänliga veckan.
Årets tema är ”Ta vara på det du har
Vi vill inspirera till att konsumera mindre och att se värdet i det
vi redan har och som kan användas ytterligare tid efter ev. lagning.
Ansvariga: Gun Mälhammar och Agneta Storck Perez.

 

Lördag 13 oktober kl. 10.00
Höstvandring.
Vi utforskar den nya delen av östgötaleden vid Medevi.
Samåkning från kiosken vid brandstationen.
Ansvarig: Sten Gustafsson. Anmälan till 070 7959023.

 

Tisdag 23 oktober kl. 19.00 Arken Folkhögskolan
Vildmarksfåglar. Naturfotograf Ingemar Lind
fortsätter berätta och visa fantastiska bilder.
Ett samarrangemang med Vadstena föreläsningsförening.
Efteråt  kaffe i matsalen.

 

November
Medlemsmöte.
Vi planerar för en träff då vi t.ex. ser en aktuell film,
hör på en föreläsning, fikar och diskuterar.
Närmare besked kommer på vår hemsida eller på annons.